I I N N T T E E R R N N A A T T I I O O N N A A L L S S C C I I E E N N T T I I F F I I C C P P E E E E R R - - R R E E V V I I E E W W E E D D J J O O U U R R N N A A L L

სარედაქციო კოლეგია

ფოტო 2022 (1)
თავმჯდომარე

ანა ფირცხალაშვილი

სამართლის დოქტორი, პროფესორი.

 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი სამეცნიერო კვლევითი მიმართულებით.

გაიცანით ჩვენი გუნდი

სარედაქციო გუნდის შემადგენლობა

გიორგი ღავთაძე

დოქტორი, პროფესორი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი სასწავლო მიმართულებით.

გოდერძი ბუჩაშვილი

დოქტორი ასოც. პროფესორი

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ-ს ვიცე-რექტორი ადმინისტრაციული მიმართულებით.

საშა ფლემინთცი

სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

bbw Gruppe გენარალური დირექტორი. განათლების კვლევის და ადმინისტრირების ინსტიტუტის დირექტორი. ბერლინისა და ბრანდენბურგის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი.

ანდრეა აპოლონი

აღმოსავლეთ შვეიცარიის უნივერსიტეტის პროფესორი, დოცენტი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

შტეფან შლენქერ

აღმოსავლეთ შვეიცარიის უნივერსიტეტის პროფესორი, დოცენტი

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

ექართ კლაინი

ემ. პროფესორი, პოტსდამის უნივერსიტეტი.

ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამფუძნებელი დირექტორი ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

მარტინ დალი

ლაზარსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი, დოქტორი

პოლონეთის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან არსებული აკრედიტაციის საბჭოს წევრი ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

ეკატერინე ქარდავა

სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნიევერსიტეტის ასოც. პროფესორი,

საჯარო სამსახურის ბიუროს თავმჯდომარე.

ჯოაშენ ფრანცკე

პროფესორი, დოქტორი, პოტსდამის უნივერსიტეტის ლექტორი

პოტსდამის უნივერსიტეტთან არსებული ადგილობრივი თვითმმართველობის კვლევის ინსტიტუტის გამგეობის წევრი. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

მარკუს კერბერი

სამართლის დოქტორი

ბერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტის, ეკონომიკური სამართლისა და ეკონომიკურ სწავლებათა ინსტიტუტის პროფესორი.

ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი.

იუსტინა ბოკაიო

დოქტორი, ვროცლავის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობებისა და ევროპული ინტეგრაციის კვლევების დეპარტამენტი. ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველი

ეკატერინე ქარდავა

სამართლის დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნიევერსიტეტის ასოც. პროფესორი,

საჯარო სამსახურის ბიუროს თავმჯდომარე.

ტექნიკური რედაქტორები: